Fysioterapi ortopedi-slutenvård

Fysioterapeuterna på ortopeden arbetar med rehabilitering av patienter i den första fasen efter ortopedisk skada eller operation.

Vår slutenvårdsverksamhet: 

På vårdavdelningarna ingår fysioterapeuten i teamet kring patienten och ger nödvändiga instruktioner och träningsråd för att patienten ska kunna påbörja sin rehabilitering på ett säkert sätt.

Kontakt via 1177 e-tjänster eller tel 08-58 70 15 21, med telefonsvarare