2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Fysioterapi ortopedi-slutenvård

Fysioterapeuterna på ortopeden arbetar med rehabilitering av patienter i den första fasen efter ortopedisk skada eller operation.

Vår slutenvårdsverksamhet: 

På vårdavdelningarna ingår fysioterapeuten i teamet kring patienten och ger nödvändiga instruktioner och träningsråd för att patienten ska kunna påbörja sin rehabilitering på ett säkert sätt.

Kontakt via 1177 e-tjänster eller tel 08-58 70 15 21, med telefonsvarare