Arbetsterapi ortopedi-slutenvård

Arbetsterapeuterna på ortopeden arbetar med rehabilitering av patienter som är i den första fasen efter ortopedisk skada/operation.

Vår slutenvårdsverksamhet: 

På vårdavdelningarna ingår arbetsterapeuterna i teamet kring patienten och ger nödvändiga instruktioner och råd för att patienten ska kunna påbörja sin rehabilitering för att självständigt klara sin var-dag på ett säkert sätt efter hemgång.

Tel 08-58 70 15 94