2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Arbetsterapi ortopedi-slutenvård

Arbetsterapeuterna på ortopeden arbetar med rehabilitering av patienter som är i den första fasen efter ortopedisk skada/operation.

Vår slutenvårdsverksamhet: 

På vårdavdelningarna ingår arbetsterapeuterna i teamet kring patienten och ger nödvändiga instruktioner och råd för att patienten ska kunna påbörja sin rehabilitering för att självständigt klara sin var-dag på ett säkert sätt efter hemgång.

Tel 08-58 70 15 94