2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Paramedicin Ortopedi

Återbud till arbetsterapeut 
Ingela Lundström, tel: 08-5870 3401
Lena Zachrisson, tel: 08- 5870 3403
Britt-Inger Gimling, tel: 08-5870 3409.

Återbud sjukgymnast 
Tel: 08-5870 1521
Tid vardagar 11.00-11.30
Övrig tid telefonsvarare

Enhetschef
Maria Georgsson
 

Fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna på ortopedkliniken arbetar på vårdavdelningarna med inneliggande patienters mobilisering och träning efter ortopediska skador och operationer.

Vi finns tillgängliga på akutmottagningen, samt träffar vissa patienter efter dagkirurgiska operationer.

Vi har också en omfattande öppenvårdsverksamhet på vår mottagning, både individuellt och i grupp.

Vi behandlar endast patienter som remitterats från Ortopedkliniken Capio S:t Görans sjukhus.

Använd 1177
Till vänster kan du välja flik för att få mer information om våra olika verksamheter. Där kan du enkelt logga in med bankID eller e-legitimation i 1177 Vårdguidens e-tjänster och se din bokade tid, men inte av/omboka tiden.

Genom att skicka ett meddelande under tjänsten " Kontakta mig " når du oss för av/ombokning och kan få svar på frågor.

Om du uteblir från bokat besök debiteras du och får en räkning hemskickad. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte vid dessa tillfällen

För ärenden som gäller recept och sjukskrivning välj enhet Ortopedmottagningen, Capio S:t Görans sjukhus eller ring till Ortopedmottagningens call-center
08-58 70 13 20.

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du i inloggat läge även se dina journaler, recept och sjukskrivningar.

Återlämning av hjälpmedel sker på närmaste vårdcentral.