Kuratorer

Att bli sjuk, skadad eller drabbas av förlust kan leda till en plötslig förändring i livet som kan upplevas känslomässigt smärtsamt och omvälvande. I denna situation kan en kurator fungera som ett stöd för dig.

Basen i kuratorskontakten är samtalsstöd där du som patient eller närstående får hjälp med att reflektera och bearbeta. Målet med samtalen är att bidra till förståelse för situationen och finna din väg genom detta.

Kuratorn utgår från en helhetssyn på människan och kan även vägleda kring socialförsäkringar och samhällets övriga resurser.
Det finns kuratorer knutna till sjukhusets avdelningar och mottagningar. För kontakt med kurator kan du be sjukvårdspersonal etablera kontakt eller så kan du på eget initiativ kontakta kurator via växeln 08-5870 1000.