2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kuratorer

Att bli sjuk, skadad eller drabbas av förlust kan leda till en plötslig förändring i livet som kan upplevas känslomässigt smärtsamt och omvälvande. I denna situation kan en kurator fungera som ett stöd för dig.

Viss paramedicinsk, individuell mottagning är öppen from maj. Kontakta mottagningen för mer information (paramedicin inkluderar arbetsterapeuter, dietister, kuratorer fysioterapeuter).

Basen i kuratorskontakten är samtalsstöd där du som patient eller närstående får hjälp med att reflektera och bearbeta. Målet med samtalen är att bidra till förståelse för situationen och finna din väg genom detta.

Kuratorn utgår från en helhetssyn på människan och kan även vägleda kring socialförsäkringar och samhällets övriga resurser.
Kuratorerna på sjukhuset kan ge stöd till personer som är inlagda på sjukhuset samt till dess anhöriga. För kontakt med kurator, prata med sjukvårdspersonalen på aktuell avdelning.