Fysioterapeuter Sjukgymnaster

Fysioterapeuterna/Sjukgymnasterna på medicinkliniken deltar i den akuta rehabiliteringen av inneliggande patienter på medicinkliniken, kirurgkliniken samt intensivvårdsavdelningen.

På avdelningen kan fysioterapeuten bistå med:

 • Andning- och inhalationsteknik.
 • Andningsgymnastik.
 • Mobilisering/träning.
 • Neurobedömning.
 • Funktionsbedömning.
 • Utprovning av gånghjälpmedel.
 • Information och regim om aktuell diagnos.

Vår öppenvårdsmottagning på fysioterapin omfattas av följande:

 • Träning i grupp för hjärtpatienter och gastric bypass/sleeve patienter.
 • Motiverande samtal individuellt efter gastric bypass/sleeve operation.
 • Individuella mottagningsbesök för bröstopererade.
 • Informationsgrupp för bröstopererade.
 • Hjärtrehabilitering.
 • Motiverande samtal med hjärtsviktpatienter.

Kontakta oss:

Fysioterapeuterna/sjukgymnasterna kontaktas via telefonsvarare, 08-58702951, dygnet runt. Prata in: namn, personnummer, telefonnummer och ärende så ringer en fysioterapeut upp dig så snart de kan.

Du kan även kontakta oss via 1177.se, vår mottagning heter Fysioterapi medicin. Ombokning eller avbokning senare än 24 timmar debiteras med full avgift. I dessa fall gäller inte frikort.