Dietister

Kontakta oss på

08-5870 1553 eller 08-5870 1549

Dietisterna arbetar utifrån nutritionsvårdsprocessen som innefattar individuell utredning, bedömning, åtgärder och uppföljning av alla typer av nutritionsproblem som t.ex. vid diabetes eller vid risk för malnutrition.

Nutritionsbehandling sker alltid i samråd med läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare. Målsättningen är att tillgodose patientens energi- och näringsbehov som är en grundläggande del i såväl medicinsk som kirurgisk vård, liksom i sjukdomsförebyggande syfte.

Dietisterna arbetar på medicin- och kirurgkliniken med både inneliggande patienter och polikliniska besök. Kostinformation i grupp ges regelbundet till patienter med diabetes, hjärtsjukdomar, obesitas och KOL. Kost- och nutritionsutbildning till S:t Görans medarbetare är dietisternas ansvarsområde. Dietisterna ingår också som en del i sjukhusets Nutritionsgrupp.

Inneliggande patienter kan kontakta dietisten via telefon eller i samband med rapportering och  polikliniska patienter kontakt via remiss.