2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Arbetsterapeuter

Arbetsterapeuterna bedömer personer i aktiviteter i dagliga livet (ADL).

Viss paramedicinsk, individuell mottagning är öppen from maj. Kontakta mottagningen för mer information (paramedicin inkluderar arbetsterapeuter, dietister, kuratorer fysioterapeuter).

Områden som innefattar ADL är personlig vård, boende, arbete och fritid. Vid en arbetsterapeutisk utredning bedöms patientens fysiska, psykiska, sociala och kognitiva förmågor. 

Arbetsterapeuten kan bistå med:

  • Hjälpmedelsutprovning.
  • Minnesbedömning.
  • Rådgivning för att underlätta vardagen.
  • Bostadsanpassningar och överrapporteringar till distriktsarbetsterapeut.