Arbetsterapeuter

Arbetsterapeuterna bedömer personer i aktiviteter i dagliga livet (ADL).

Områden som innefattar ADL är personlig vård, boende, arbete och fritid. Vid en arbetsterapeutisk utredning bedöms patientens fysiska, psykiska, sociala och kognitiva förmågor. 

Arbetsterapeuten kan bistå med:

  • Hjälpmedelsutprovning.
  • Minnesbedömning.
  • Rådgivning för att underlätta vardagen.
  • Bostadsanpassningar och överrapporteringar till distriktsarbetsterapeut.