2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Paramedicin Medicin

Paramedicinsk chef
Anneli Norevik
Tel: 08-5870 1528

Arbetsterapeuter
Tel: 08-5870 1595

Dietister
Tel: 08-5870 1553, 08-5870 1549

Kuratorer
Tel: 08-5870 100

Fysioterapeuter/Sjukgymnaster
Tel: 08-5870 2951