Pacemakeroperation

Verksamhetschef
Annica Ahl

Flödesledare
Afsaneh Mohii-Oskarsson

Karta - hitta till oss

Pacemakeroperation har temporärt flyttat till lokaler inne på Centraloperation.

På pacemakeroperation opererar vi in såväl vanliga pacemakrar (inklusive hjärtsviktspacemaker) som inplanterbara defibrillatorer och loop-recorders som registerar rytmrubbningar.

Du förbereds inför operationen på en av våra vårdavdelningar. Om du behöver stanna kvar på avdelningen över natten efter operationen eller ej avgörs av typen av ingrepp som är utfört, information medföljer kallelsen.

Vi arbetar med ständiga förbättringar enligt lean-principer och verktyg. All personal deltager i förbättringsarbetet och vi tar gärna emot förbättringsförslag från våra patienter. Vi sätter patientsäkerhet och kvalitet högt så syftet är att nå en så bra vård som möjligt med en god arbetsmiljö för personalen och bra vårdmiljö för våra patienter.