2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Frågor & svar

Remiss
Vi vill att du som patient har en remiss från ditt husläkare/vårdcentral för att få komma till oss. Det ger en bättre bakgrund så att besöket kan förberedas med eventuell provtagning innan. På så sätt räcker det kanske med bara ett specialistbesök. Vänligen kontrollera att dina aktuella telefonnummer står på remissen innan den skickas till oss. Har du varit hos annan läkare för samma skada och vill ha en så kallad second opinion är det alltid en hjälp om du rekvirerar din journal från det besöket och tar med den till oss. Alla remisser som inkommer registreras och lämnas för bedömning till våra specialistläkare. När detta är klart skickar vi en bekräftelse eller en bokad tid till dig. Inremitterande läkare får också en bekräftelse på att vi mottagit din remiss. Vill du veta mer om våra väntetider till mottagningsbesök gå in på väntetider.

Information om remissregler till boende i andra län än Stockholm
Som patient är du alltid välkommen till oss på Capio S:t Görans Sjukhus, oavsett var du bor i landet. Men för att kunna ta emot dig som är boende i ett annat län än Stockholm på bästa vis, så behöver du ha en remiss från läkare och/eller en så kallad betalningsförbindelse från landstinget där du bor.

I den nya patientlagen som började gälla 2015 står, bland annat, att patienter har rätt att söka öppen vård utan remiss och betalningsförbindelse i alla landsting i Sverige. Enligt övergångsreglerna för patientlagen gäller dock inte detta för Capio S:t Görans Sjukhus, eftersom sjukhusets avtal med Region Stockholm tecknades innan 2015.

1177.se (Vårdguiden) kan du läsa mer om Patientlagen.
Har du frågor och synpunkter ringer du 1177, tonval 1.

Hur kommer jag i kontakt med ortopedmottagningen?
På Ortopedmottagningen använder vi oss av TeleQ. Det är ett automatiskt uppringningssystem. Du kan ringa när som helst på telefon 08-5870 1320, så ringer vi ringer upp dig sedan.

Mottagningsbesöket
Vid besöket hos ortopedläkaren beslutas om fortsatt behandling eller operation. I de fall läkaren beslutar om operation - vårdplaneras du och därefter tar våra operationskoordinatorer vid. De försöker i största möjliga mån ta hänsyn till dina önskemål. Kallelse till operation kommer vanligtvis per brev eller via telefonkontakt.

Återbud
Kontakta då oss på telefon 08-5870 1320 senast 24 timmar före bokat besök. Du får en räkning hemskickad om du uteblir eller avbokar ditt besök "för sent" dvs senare än 24 timmar före bokat besök. Är du osäker eller undrar över något tveka inte utan ring i god tid och fråga.

Kan jag få en SMS-påminnelse om min bokade tid?
Ja, har vi ditt mobilnummer registrerat får du ett sms dagen före mottagningsbesöket. I våra kallelser informerar vi om SMS-påminnelse och hur du ska göra om du inte vill ha en påminnelse.

Kan jag få en SMS påminnelse inför min operation?
Ja, operationer som utförs polikliniskt(dvs på mottagningen) och på Centraloperation A får ett SMS dagen före operation. Det förutsätter att vi har ditt mobilnummer registrerat hos oss.

I våra kallelser informerar vi om SMS-påminnelse och hur du ska göra om du inte vill ha en påminnelse.

Operationsbokning för större operationer
Planeringen av din operation och de förberedande besöken görs av våra operationskoordinatorer. Operationen kan göras över en dag eller planeras med övernattning ca 1-4 dagar.

Operationsbokning för mindre operationer
Inom den polikliniska operationsenheten görs mindre operationer oftast på händer eller fötter. Operationen görs då i lokalbedövning och man går hem efter en kort vila.

Ortopediskt implantat
Intyg angående inopererat ortopediskt implantat att användas vid passage av säkerhetskontroll på flygplatser utfärdas normalt ej på ortopedkliniken. Dessa intyg saknar praktiskt och juridiskt värde i säkerhetskontrollen.

Antibiotikaprofylax
Antibiotikaprofylax inför tandingrepp hos patienter med ortopediska implantat saknar vetenskapligt stöd. Rekommendation om antibiotikaprofylax, intyg eller patientkort med denna uppmaning utfärdas normalt ej på ortopedkliniken.

NPÖ
Nationell Patientöversikt (NPÖ) är ett IT-stöd inom vården som gör att vårdpersonalen snabbt får en översikt av din vårdhistoria oavsett vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos. Läs mer.

Vårdgaranti
I dagsläget håller vi vårdgarantin inom de flesta specialiteter. Vi jobbar ständigt med att hålla våra väntetider.Vill du veta mer om vårdgaranti kan du läsa om den här.

Vad kostar det?
Capio S:t Görans Sjukhus har samma patientavgifter som inom Region Stockholm.

Sjukresekort
Kontakta vårt Callcenters på tel 08-5870 1320 för laddning av sjukresekort.

Utomlänspatienter
Du har som patient rätt att söka vård utanför ditt landsting. Kontakta oss på telefon 08-5870 1320.

Sjukskrivning
Sjukintyg utfärdas av läkaren om behov föreligger. När du varit på besök eller blivit utskriven från vårdavdelningen efter en operation/behandling får du med dig sjukintyg. Behöver du förlänga din sjukskrivning är det din husläkare som ansvarar för det fortsättningsvis.

Tolk
Vi kan erbjuda patienter som inte kan tala eller förstår svenska tolkhjälp. Kom ihåg att meddela tidsbokningen i god tid om det skall bokas till besöket. Det bästa är om det framgår på remissen om tolk behövs och till vilket språk tolk skall beställas.

Intyg till försäkringsbolag
Vi har intygsmottagningar på kvällstid hos oss. Skicka in "begäran om intyg" och formulär till:

Ortopedmottagningen/tidsbokningen
Capio S:t Görans Sjukhus
S:t Göransplan 1
112 81 Stockholm

Invaliditetsintyg till försäkringsbolag
För att kunna hjälpa dig med ett invaliditetsintyg behöver vi en s.k. "begäran" från försäkringsbolaget. Det är ett papper där försäkringsbolaget skriver att de behöver detta intyg. Denna "begäran" måste också innehålla ditt personnummer, skada (kroppsdel), skadedatum, skadenummer på försäkringen och namnet på din handläggare. När vi fått in begäran kallar vi dig till en intygsmottagningen som vi har på kvällstid efter behov.