2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Medarbetare

Medarbetare - teamet kring gastric bypass
Obesitasoperatörer  
Sektionschef Niklas Heijbel
Överläkare Sara Johansson
Överläkare Carl-Eric Leijonmarck
Överläkare Jesper Magnusson
Bitr. överläkare Nakisa Esfahani
Bitr. överläkare Cecilia Modin
Specialistläkare

David Jaraj

Obesitasmedicinare  
Överläkare Joanna Uddén
Dietister  
Dietist Karin Franson
Dietist Ulrika Lavén
Dietist Vendela Eriksson
Obesitassjuksköterskor  
Obesitassjuksköterska Lena Eweman
Obesitassjuksköterska Ulla Solén
Obesitassjuksköterska Maria Klingvall
Fysioterapeuter  

fysioterapeut

 Anna Kjerrgren
fysioterapeut

Felix Åkerlund

Kurator   
Kurator

Tanja Cassidy

Läs vidare