2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Informationsmöte

Efter det att vi mottagit en remiss för bedömning om eventuell kirurgisk eller medicinsk behandling kallas patienten till ett obligatoriskt patientinformationsmöte. Detta möte hålls på måndagar 13.00–16.00 ungefär var 3:e till var 4:e vecka. Informationsmötet är i hörsalen på Capio S:t Görans sjukhus. Anhöriga är också välkomna till mötet men vi ser helst att mindre barn inte närvarar vid mötet. Inför mötet är det viktigt att patienten läst igenom patientinformationsbroschyren som skickas med kallelsen. Mötet är uppdelat i ett par avsnitt och nedan följer information om mötets innehåll.

Bakgrund och medicinsk behandling.
En invärtesmedicinare talar till en början om övervikt/fetma/obesitas i allmänna ordalag och beskriver den rent medicinska behandlingen som finns på Capio S:t Görans sjukhus. Läs mer.

Kirurgisk behandling
En av kirurgerna föreläser om den kirurgiska behandlingen och går noga igenom hur vi ser på hur utredning, förbehandling och operation. Patienten informeras också om risken för eventuella komplikationer. Vi går också igenom hur uppföljningen går till och hur ofta återbesöken är.

Dietist
En av dietisterna föreläser om hur det fungerar med maten efter operation. Du får också reda på hur förberedelserna inför operation går till. Inför operation behöver patienten äta pulverdiet (Nutrilett, Naturdiet eller liknande) i ett par veckor före operation. Hur många veckor beror på BMI. Läs mer

Sjukgymnast
Sjukgymnasten har stor betydelse i samband med operation och då framför allt för att hjälpa till med andningen och mobiliseringen efter operation.  Livsstilsförändringar efter operation är mycket viktiga och sjukgymnasten kommer att hjälpa patienten med att hitta vilken motion som passar just för den enskilda patienten. Stockholmspatienter kallas till ett motiverande samtal tre veckor efter operation. 

Opererad patient
Mötet avslutas med att en tidigare opererad patient från Capio S:t Görans sjukhus berättar om hur han/hon upplevt att bli opererad och hur det gått på längre sikt. Här finns möjlighet att ställa frågor till en tidigare opererad patient och få bra information.

Väntetider
Mötet avslutas med information om väntetider till läkarbesök och väntetider för operation. 

Avbokning/återbud
Det är viktigt att patienten hör av sig till kirurgmottagningen och avbokar tiden om man inte har möjlighet att delta vid mötet man blir kallad till. Patienten kan då bli kallad till nästa möte. Om patienten inte hör av sig och meddelar oss att man inte kan närvara skickar vi tillbaka remissen till inremitterande läkare utan vidare åtgärd.