2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Frågor & svar

Gör ni andra viktreducerande operationer än gastric bypass?
Ja, från och med nyår 2013 gör vi även gastric sleeve operationer. På vårt informationsmöte kommer vi gå igenom de olika metoderna.

Kan jag söka mig direkt till S:t Görans sjukhus för en operation?
Nej, du behöver en remiss. Detta ordnar din husläkare med. Se till att det finns information om din vikt, längd samt BMI på remissen. Det underlättar även om din vikthistoria är väl beskriven i din remiss.

Kostar det något att bli opererad på S:t Göran?
Nej, det utgår ingen merkostnad utöver normala besökstaxor som är fastställda av Region Stockholm.

Kan jag som bor utanför Region Stockholm bli opererad på S:t Göran?
Ja! Vi har avtal med många landsting. Hör av dig till din husläkare som skriver en remiss till din lokala kirurg som sedan kan skicka dig vidare till Capio S:t Görans sjukhus.

Redovisar ni era resultat?
Ja! Du kan läsa om våra resultat under rubriken ”Operationen”