2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Obesitascentrum

Vårdplanering
Tel: 08-5870 1049

Telefontider
Måndag-torsdag kl 8.00-11.30, 13.00-15.00
Fredag kl 8.00-11.00

Är du intresserad av kirurgisk eller medicinsk behandling för övervikt?

Vi erbjuder:


Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) eller är nyfiken på mer information om hur en obesitas-operation går till. Läs vår broschyr.

Om du har ett BMI över 35
Kontakta din husläkare eller annan läkare för att få en remiss till Obesitascentrum. Utredningen av obesitaspatienter inleds med ett informationsmöte. Som obesitaspatient träffar du kirurger, obesitasmedicinare, dietister, kuratorer, sjukgymnaster, mottagningspersonal mm.

Obesitascentrum deltar aktivt i kvalitetsregistret SOReg och sedan starten 2006 har mer än 1 500 operationer utförts.