2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Onkologisk dagvårdsavdelning 2

Onkologisk dagvårdsavdelning är en del i den sammanhållna vårdkedjan för behandling av patienter med tarm- och prostatacancer.

På dagvårdsavdelningen ges onkologisk medicinsk behandling, cytostatika och andra cancerläkemedel, före eller efter kirurgisk behandling.

Onkologisk dagvårdsavdelning 2 ligger i husbyggnaden i nära anslutning till kirurgmottagningen. På Onkologisk dagvård arbetar specialistutbildade sjuksköterskor med onkologer, kontaktsjuksköterskor och övriga medarbetare på kirurgmottagningen och följer den vårdplanen som upprättats för varje patient. Avdelningen har en PICC-linemottagning och vi har nära samarbete med operation för de patienter som behöver en subcutan venport.
Det finns även möjlighet att få hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator eller dietist för den som önskar detta.

Alla patienter och närstående ska känna sig delaktiga, välinformerade och trygga i vård och behandling. Tveka inte att höra av dig om du önskar information kring din eller en närståendes sjukdom eller behandling, eller om du har frågor till oss. Om du har idéer om på hur vi kan förbättra oss och vårt arbete tar vi tacksamt emot dessa. Återkoppla gärna dina synpunkter direkt till oss.

Hitta till oss

Onkologisk dagvårdsavdelning 2 - Gå in genom huvudentrén, ta hiss B upp till plan 1, gå rakt över hisshallen till vänster, till Onkologisk dagvårdsavdelning.

Onkologisk dagvårdsavdelning 1 - Finsens väg 8.