2019-01-17, 12:47

Ishalka och snö leder till fler brutna handleder, höfter och fotleder än normalt. De här väderförhållandena ökar trycket på vår akutmottagning. Vi klarar det genom en tillfällig omställning där sjukhuset öppnar en extra akutmottagning för ortopedpatienter. Röntgen anpassar också verksamheten för det ökade patienttrycket.

Onkologisk dagvårdsavdelning 2

Onkologisk dagvårdsavdelning 2 har ett nära samarbete med sjukhusets Kirurgmottagning.

På dagvården har vi som mål att du ska känna dig delaktig, välinformerad och trygg i din vård och behandling. Tveka inte att fråga om du behöver mer information, eller om du vill ge oss information om dig som du tror kan vara bra för oss att veta. Om du har idéer om hur vi kan förbättra oss och vårt arbete tar vi tacksamt emot dessa. Återkoppla gärna dina synpunkter direkt till oss.

Vi vet att en viss oro är vanlig inför cytostatikabehandling. Vi vill därflr ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss. Vår förhoppning är att om du får veta vad som kommer att hända så kommer du att känna dig tryggare.

Hur arbetar vi?

Vi har ett nära samarbete med Kirurgmottagningen och följer den vårdplanen du fått från ditt besök där. På dagvården finns 9 behandlingsplatser, varav 2 enkelrum. Under perioden du får cytostatika följs du regelbundet upp av onkolog på Kirurgmottagningen. Behöver du träffa sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator eller dietist så förmedlar vi kontakt.


Inför besöket

 • Har du fått recept på läkemedel att ta innan behandling hämta ut dessa i god tid innan behandlingsstart.
 • Ta blodprover enligt remiss.
 • Ät som vanligt och tag dina vanliga mediciner.
 • Ta läkemedel mot illamående/förmedicinering om du fått schema/läkemedel för detta.
 • Ta med något att äta ifall att du har en längre behandling. Hos oss finns det en automat med varma drycker och kakor, skorpor.
 • Det finns utrymme för att ha med sig en närstående om så önskas.
 • Använd inte parfym vid besök på behandlingsavdelningen. Många är känsliga för starka dofter och parfymer särskilt i samband med cytostatikabehandling.

Under besöket

 • Sitt ner i väntrummet så kommer ansvarig sjuksköterska och hämtar dig.
 • Efter biverkanskontroll och identitetskontroll ges behandlingen. Det är viktigt att du berättar om du har eller har haft biverkningar av föregående cytostatikabehandling.
 • Under tiden behandling pågår ska du inte lämna dagvården då vi vill ha kontroll på dina läkemedel. Du får däremot röra på dig på dagvården, gå på toaletten osv.
 • Sjukhuset har ett gratis Wifi- nätverk för besökare som heter CSTG-PUB. Inget lösenord krävs.

Efter behandling                       

 • Försök leva som vanligt. Du behöver inte vara orolig för att umgås i sociala sammanhang eller vistas offentligt. Du bör däremot tänka på att vara extra noggrann med handhygien samt använda handsprit eftersom ditt immunförsvar kan bli påverkat av cytostatikabehandlingen.
 • Kontakta alltid dagvården om du får feber över 38,5°, frossa eller andra infektionssymtom, upprepade kräkningar eller diarréer. För mer information om din behandling och eventuella biverkningar fråga oss gärna och se de informationsblad du fått.
 • Om du skulle behöva uppsöka akutmottagning, välj gärna Capio S:t Görans sjukhus då dina journaler finns här.
 • Cytostatika utsöndras via kroppsvätskor t ex urin, avföring, kräkning upp till 3 dygn efter cytostatikabehandlingen. Torka upp eventuellt spill av utsöndringar, till exempel kräkningar eller urin, med engångstrasa, använd engångshandskar om möjligt och tvätta händerna med tvål och vatten. Tvätta ytan med rengöringsmedel och vatten. Avfall läggs i en plastpåse som knyts ihop och slängs direkt i sophantering.
 • Du kan läsa din journal på 1177.se

Så här hittar du till oss

Gå in genom huvudentrén. Ta hiss B upp till plan 1. Gå till vänster i hisshallen och in genom dörren märkt Onkologisk dagvårdsavdelning 2.