2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kirurgmottagningen

Vårdenhetschef
Pia Borgudd

På kirurgmottagningen finns specialistmottagningar för mag- och tarmproblem (övre och nedre gastrointestinal kirurgi), onkologi, allmän kirurgi och obesitaskirurgi.


Vi som behandlar dig


På Kirurgmottagningen arbetar specialistläkare, onkologer, specialistsjuksköterskor inom onkologi och mottagningssjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor, operationsbokare, koordinator för standardiserat vårdförlopp vid cancersjukdom, medicinska sekreterare, dietister, en kurator och administrativ personal.

Vi har en stomisjuksköterska som kan hjälpa till med bland annat rådgivning och förskrivning av hjälpmedel.

Vi behöver en remiss från husläkare eller annan läkare för att bättre kunna förbereda det planerade besöket. En kallelse skickas när besöket är inbokat.


Vi finns här för dig


Det är du själv som bäst känner din kropp och vet hur den reagerar och fungerar. Det är viktigt att du delger oss dina tankar, funderingar och önskemål rörande din vård och ditt välbefinnande. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi lyssnar och hör det du säger.

Vi strävar alltid efter att bli bättre och vi behöver din hjälp!

Delta i vår förbättringsgrupp för att skapa framtiden sjukvård. För mer information, kontakta vår vårdenhetschef, Pia Borgudd.

________________________________________________________________

"En ful tumör har fyllt hennes liv med aktiviteter och kontakter hon aldrig kunnat drömma om" En krönika skriven av Nina Cavalli-Björkman, överläkare, specialist i onkologi, Uppsala.

________________________________________________________________

Läs vidare