2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Intensivvårdsavdelning (IVA)

Vi har inga fasta besökstider. Det kan dock förekomma att man får vänta vid morgonskötsel, ronder och diverse undersökningar. Dessa är främst belagda mellan 06.00-10.30. Kom gärna överens med personalen om när det är möjligt att komma på besök så att du slipper att vänta.

Du kan ringa dygnet runt. Det kan dock vara svårt att få prata med ansvarig sjuksköterska vid överrapportering och rond som sker: 07.00-09.30, 14.00-15.00 och 21.00-22.00.

Avdelningen är alltid låst, så vid ditt besök använd ringklockan vid dörren så möter vi upp er.

Karta - hitta till oss

Intensivvårdsavdelningen vårdar de svårast sjuka patienterna.

Till intensivvårdsavdelningen (IVA) kommer patienter som behöver övervakning och behandling dygnet runt i samband med mycket svårt sjukdomstillstånd.

På IVA arbetar intenssivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi arbetar i team för att ge bästa möjliga vård till våra patienter.

Vi har inga fasta besökstider. Det kan dock förekomma att man får vänta vid morgonskötsel, ronder och diverse undersökningar. Dessa är främst belagda mellan 06.00-10.30. Kom gärna överens med personalen om när det är möjligt att komma på besök så att du slipper att vänta.

En del av våra patienter har allergier. Undvik därför starka dofter och att ta med blommor.

Om du känner dig tveksam om besök p.g.a. egen sjukdom kan du alltid rådfråga den ansvariga sjuksköterskan om vad som blir bäst för dig och din närstående.

Har du tankar och idéer om hur vi kan förbättra oss tar vi tacksamt emot dessa. Återkoppla dina synpunkter direkt till oss via mail eller via synpunktskorten som finns i väntrummet och som läggs i förslagslådan.

Ansvariga för avdelningen är:
Vårdenhetschef: Charlotta Löwendahl
Sektionschef: Michael Wanecek