Hjärtcentrum Svikt Vitier

Hjärtcentrum Svikt Vitier tar hand om patienter med hjärtsvikt och strukturella hjärtsjukdomar såsom klaff-fel (s.k. vitier).

Här arbetar team med specialutbildade sjuksköterskor, specialistläkare och paramedicinare. Vi har egen EKOmottagning där ultraljudsundersökning och samtidig bedömning av kardiolog görs. 

Vi tar emot interna remisser från sjukhusets alla enheter samt externa remisser från vårdcentraler, privatpraktiserande läkare och geriatrisk vård. 

När du besöker oss

Under besöket kontrolleras blodtryck, EKG, vikt, blodprover med mera utifrån behov. Vi ger dig information om din sjukdom, egenvård och behandling för att ge dig insikt och trygghet så att du känner dig delaktig i din vård.

Vid besöket checkar du in direkt på Hjärtcentrum, plan 1, ( from 15/1 2018) innan du går till anvisat väntrum . EKOmottagningens väntrum  är beläget på plan 4 bredvid HIA/Avd 30. 

Så här arbetar vi
Vi arbetar med ständiga förbättringar enligt lean-principer. All personal deltar i förbättringsarbetet och vi tar gärna emot förbättringsförslag från våra patienter. Vi värderar patientsäkerhet och kvalitet högt och vill erbjuda bästa omhändertagande och vård och deltar därför i nationella kvalitetsregister. Mer info finns på mottagningen. Har du frågor eller önskar du inte delta i detta så meddela personalen.

Information till remittenter

Basal utredning enligt VISS.nu bör vara gjord innan patient remitteras till Hjärtcentrum Svikt Vitier. Till remissen bifogas aktuellt hjärtultraljud (högst 6 månader gammalt), laboratoriesvar och aktuell medicinlista. Det är också viktigt att det i remissen framgår att patienten gett sitt samtycke till att vi tar del av relevant information i dennes journal. Har du som remittent frågor så kan du kontakta vår kardiologkonsult via sjukhusväxeln 08-58701000.