2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Hjärtcentrum Ischemi

Verksamhetschef
Annica Ahl

Flödesledare biträdande överläkare
Jan Kosmack

Vårdenhetschef
Maria Jynge

Hjärtcentrum Ischemi tar hand om patienter med konstaterad eller misstänkt ischemisk hjärtsjukdom (såsom hjärtinfarkt eller kärlkramp), samt hjärtmuskelinflammation och övrig specialistkardiologi.

OBS! Hjärtcentrum har öppet som vanligt. För att minska risk för smitta, erbjuder vi möjlighet att boka om vissa läkar- och sjuksköterskebesök till telefontid. Kontakta mottagningen via 1177 eller telefon så hjälper vi Dig!

 

Här arbetar team med specialutbildade sjuksköterskor, specialistläkare och paramedicinare. Vi har en välutbyggd sköterskemottagning och gör även utredningar såsom 24-timmars blodtrycksmätning. 

Vi tar emot interna remisser från sjukhusets alla enheter samt externa remisser från vårdcentraler, privatpraktiserande läkare och geriatrisk vård. 

När du besöker oss

Inför besöket kontrolleras ofta blodtryck, EKG, vikt, blodprover med mera utifrån behov. Vi ger dig information om din sjukdom, egenvård och behandling för att ge dig insikt och trygghet så att du känner dig delaktig i din vård.

Vid besöket registrerar du dig i huvudentrén i en incheckningsmaskin, innan du går till anvisat väntrum på Hjärtcentrum.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med ständiga förbättringar enligt lean-principer. All personal deltar i förbättringsarbetet och vi tar gärna emot förbättringsförslag från våra patienter. Vi värderar patientsäkerhet och kvalitet högt och vill erbjuda bästa omhändertagande och vård. Vi deltar i nationella kvalitetsregister. Mer info finns på mottagningen. Har du frågor eller önskar du inte delta i detta så meddela personalen.

Remittentinfo

Basal utredning enligt VISS.nu bör vara gjord innan patient remitteras till Hjärtcentrum Ischemi. Bifoga relevanta kompletta undersöknings- och laboratoriesvar samt aktuell medicinlista till remissen. Det är också viktigt att det i remissen framgår att patienten har gett sitt samtycke till att vi tar del av relevant information i dennes journal. Har du som remittent frågor så kan du kontakta vår kardiologkonsult via sjukhusväxeln 08-58701000.