2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Fysiologiska kliniken

Fax
08-5870 1937

Vårdenhetschef 
Mahmood Farasati

På Fysiologiska kliniken görs olika typer av funktionsundersökningar som t.ex. ultraljud, arbets-EKG och sömnapnéutredning.

På kliniken utförs även undersökningar med frågeställningen djup ventrombos (blodpropp) med ultraljud, så kallad duplexteknik. Denna teknik är skonsammare för patienten än den kontraströntgen man annars använder. Kliniken betjänar dels sjukhuset med akuta och halvakuta undersökningar av inneliggande patienter, dels öppenvården med de flesta fysiologiska undersökningar.

Swedac

Kliniken är Swedac ackrediterad och kontrolleras regelbundet av Swedacs utsända. Vi följer noggranna riktlinjer för spårbarhet och mätnoggrannhet.

Läs vidare