2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Förberedelser/informationsblad

Inför gastroskopi och/eller koloskopi är det viktigt att noggrant följa instruktionerna och förberedelserna för ett bra resultat.

1. Förberedelser inför gastroskopi

2. Förberedelser inför gastroskopi med sövning

3. Förberedelser inför gastroskopi och koloskopi med Laxabon

4. Förberedelser inför gastroskopi och koloskopi med sövning och Laxabon

5. Förberedelser inför gastroskopi och koloskopi med delad dos Laxabon

6. Förberedelser inför gastroskopi och koloskopi med sövning och delad dos Laxabon

7. Förberedelser inför gastroskopi och koloskopi med Picoprep

8. Förberedelser inför gastroskopi och koloskopi med sövning och Picoprep

9. Förberedelser inför gastroskopi och koloskopi med sövning och delad dos Picoprep

10. Förberedelser inför gastroskopi och koloskopi med delad dos Picoprep

11. Förberedelser inför koloskopi med Laxabon

12. Förberedelser inför din koloskopi med sövning och Laxabon

13. Förberedelser inför din koloskopi med sövning och delad dos Laxabon

14. Förberedelser inför din koloskopi med delad dos Laxabon

15. Förberedelser inför din koloskopi med Picoprep

16. Förberedelser inför din koloskopi med sövning och Picoprep

17. Förberedelser inför din koloskopi med sövning och delad dos Picoprep

18. Förberedelser inför din koloskopi med delad dos Picoprep

19. Förberedelser inför sigmoideoskopi

20. Inför gastroskopi eller koloskopi för dig som har hjärtklaffprotes och behandlas med antikoagulantia (Waran)

21. Inför gastroskopi eller koloskopi för dig som har hjärtklaffprotes och behandlas med antikoagulantia (Waran) - Fragmin

22. Inför gastroskopi eller koloskopi för dig som behandlas med Marcoumar

23. Inför gastroskopi eller koloskopi för dig som behandlas med Marcoumar och Fragmin

24. Inför undersökning på Endoskopicentrum för dig som behandlas med insulin

25. Menyförslag på vad du kan äta veckan innan undersökningen