Endoskopicentrum

På Endoskopicentrum utreds patienter med mag- och tarmproblem genom endoskopi d.v.s. videoinspektion av mag- och tarmkanalen.

Hos oss arbetar heltidsskopister, gastromedicinare och gastrokirurger.

Med böjliga videoinstrument undersöks patienter i övre och nedre mag-tarmkanalen. De vanliga diagnostiska undersökningarna är gastroskopi och koloskopi. Gastroskopi innebär undersökning av övre mag- och tarmkanalen dvs. matstrupe, magsäck och tolvfingertarm.

Bakgrund
2007 beslutade Region Stockholm i en upphandling av endoskopi att Capio S:t Göran blev en av flera producenter med uppdrag att genomföra skopier på patienter i innerstaden och Västerort.

Detta innebar startskottet för nya Endoskopicentrum som nu förbereder för en ny modern endoskopienhet i nya lokaler med utökade läkarresurser och sjuksköterskor. Målsättningen är att med god tillgänglighet, genomföra diagnostiska undersökningar och utföra terapeutiska ingrepp med hög kvalitet och med ett optimalt, säkert omhändertagande av enskilda patienter.

Medicinsk verksamhet
Vid koloskopi undersöks ändtarmen och tjocktarmen och även sista delen av tunntarmen kan inspekteras. I samband med undersökningar kan också kirurgiska ingrepp genomföras med bl.a. ballongvidgning av förträngningar, borttagande av polyper och även blodstillning vid pågående blödning i tarmkanalen.

En stor del av undersökningar genomförs på patienter utan några läkemedel alls. Om behov föreligger kan lugnande och smärtstillande läkemedel ges och vid svåra, långvariga ingrepp eller hos speciellt oroliga och känsliga patienter kan djup sedering ges.

Många patienter utreds inneliggande för akuta besvär från mag- och tarmkanalen där blödning från magsäck och tjocktarm är den vanligaste orsaken till akuta skopier.

Från kirurgmottagningen och medicinmottagningen remitteras också en stor del av patienter som genomgår poliklinisk utredning av oklara mag- och tarmsymtom och blödning.

Väntetider

Aktuell väntetider hittar du på Vårdgivarguidens hemsida, klicka på "väntetider" 

För remittenter

Mer information för inremitterande läkare finner du här.

Läs vidare