2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Centraloperation

På operationsavdelningens tolv operationssalar görs akuta och planerade operationer, både i dagkirurgi och i slutenvård.

På operationsavdelningens tolv operationssalar görs akuta och planerade operationer, både i dagkirurgi och i slutenvård.

Vissa patienterna kommer direkt hemifrån till Centraloperation, förbereds för operation samt får byta om till operationskläder. Andra patienter kommer från en vårdavdelning på sjukhuset. Efter operationen vårdas patienterna från en halvtimme till flertal timmar på en uppvakningsavdelning innan de kommer tillbaka till vårdavdelningen eller får gå hem.

Ortoped- och kirurgkliniken utför flest operationer. Exempel på vanliga ingrepp är knä- och höftproteskirurgi, bröstcancerkirurgi, prostataoperationer samt tarmkirurgi. Många kirurgiska operationer görs med titthålsteknik, men även robotteknik används. Operationerna görs i lokalbedövning, delvis eller full narkos och med olika typer av bedövning.

På operationsavdelningen arbetar man i multiprofessionella team som tar hand om patienten. Teamen består av narkosläkare, narkossköterskor, operationssköterskor, undersköterskor samt operatör.

Vill du veta mer om Centraloperation, läs gärna vår broschyr Det här händer på Centraloperation