2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avdelning 31 Arytmi

Fax
08-5870 1906

Vårdenhetschef
Sara Dahlin
Tel: 08-5870 1000

 

 

 

 

Avdelning 31 Arytmi består av 12 vårdplatser. På avdelningen vårdas i första hand patienter med hjärtrytmrubbningar, patienter som ska elkonverteras (normalisering av hjärtrytmen på elektrisk väg) eller få pacemaker.

Vanliga diagnoser är t ex hjärtklappning, förmaksflimmer, oklar svimning. Det finns möjlighet till telemetriövervakning, kontinuerlig övervakning av hjärtrytmen.

Avdelningen är organiserad enligt teamvårdsmodellen, där sjuksköterska, läkare och undersköterska arbetar i ett team om 6 patienter. Vi arbetar med behovsstyrd rond som innebär att vi rondar en patient i taget utifrån prioriterat behov, d.v.s den mest akut sjuka rondas först.

Vi arbetar med ständiga förbättringar enligt lean principer och verktyg. All personal deltager i förbättringsarbetet och vi tar gärna emot förbättringsförslag från våra patienter. Vi sätter patientsäkerhet och kvalitet högt så syftet är att nå en så bra vård som möjligt med en god arbetsmiljö för personalen och bra vårdmiljö för våra patienter.

En dag på Avdelning 31 Arytmi
07.00 Rapport till dagpersonal
07.30-9:00 Frukost
08.30-16.00 Rond
11.30-12:30 Lunch
13.00-15.30 Kaffe
16.30-18.00 Middag
18.30 Kaffe
Ansvariga läkare Avdelning 31 Arytmi 
Överläkare / Sektionschef Annica Ahl
Överläkare / Flödesledare Per Sjölin