2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avdelning 50 MAVA

Eller enligt överenskommelse.

Fax
08-5870 1903

Tf. Vårdenhetschef
Catrin Bergler

Gå rakt fram genom Huvudentrén mot Hiss C. Följ sedan korridoren ända fram, till höger ligger Avdelning 50 MAVA.

Karta - hitta till oss

MAVA 50 är en akutmedicinsk vårdavdelning för patienter med förväntad kort vårdtid. Sammanlagt finns 20 st vårdplatser.

Inom MAVA 50 ryms även BSE (bröstsmärteenheten) med 4 vårdplatser där vi ischemiövervakar patienter som söker för bröstsmärta.

På avdelningen har vi även möjlighet att utföra arbetsekg. IMA (IMA= intermediärvårds-avdelning) har 4 vårdplatser och där vårdar vi patienter med ett ökat övervakningsbehov. Alla platserna är utrustade med non invasiv ventilator (NlV). Vi behandlar patienter med vasoaktivt stöd samt mäter kontinuerligt invasivt blodtryck via artärkateter när behov finns.

Patienterna tas in akut, framför allt från akutmottagningen men även från andra vårdavdelningar och från intensivvårdsavdelningen (lVA). Vårdtiden på IMA varierar allt från några timmar till några dygn med en medelvårdtid på cirka två dygn.

På övriga vårdplatser vårdas patienter med medicinskt behov med förväntad kort vårdtid och med möjlighet till telemetriövervakning. De vanligaste inläggningsorsakerna är hjärtobservation, arytmier, infektioner, kronisk obstruktiv lungsjukdom, intoxikationer, diabetes, med mera.

MAVA 50 ingår tillsammans med MAVA 55 i akutmedicinkliniken.