2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avdelning 39

Fax
08-5870 1905

Vårdenhetschef
Kerstin Lönn

Operationssamordnare Kirurgi
Tel: 08-5870 1049

Kontakt med läkare
Hemskrivna patienter som önskar kontakt med behandlande läkare ombeds ringa kirurgmottagningen för att få ett återbesök alternativt en telefontid.

Avdelning 39 är en kirurgisk vårdavdelning för nedre mag-tarmkanal och urologi.

Vårdavdelningen har 12 vårdplatser för patienter med besvär i nedre mag-tarmkanal och 12 vårdplatser för urologipatienter.

Nedre mag-tarmkanal - NGI-sektionen
Sektionen förfogar över 12 vårdplatser på avdelning 39.

Sex specialutbildade kirurger och personal arbetar tillsammans och tar bland annat hand om patienter med tjock och ändtarmscancer, inflammatorisk tarmsjukdom(IBD), divertikulos/it (inflammation av fickor i grovtarmen) samt proktologiska åkommor som till exempel hemorroider, fistlar.

Patienterna opereras antingen med öppen, laparoskopisk (titthål) eller robotassisterad operationsmetodik och alla patienterna ingår i ett post operativt rehabiliteringsprogram – ERAS (enhanced recovery after surgery) vars syfte är minskad komplikationsfrekvensen och underlätta en snabbare återhämtning.

Alla sektionens läkare har endoskopisk kompetens där koloskopi kan utföras för att utreda och övervaka våra patienter.

Alla våra resultat inrapporteras till nationella kvalitetsregister.

Kontakt med läkare
Hemskrivna patienter som önskar kontakt med behandlande läkare ombeds ringa kirurgmottagningen för att få ett återbesök alternativt en telefontid.

Vårdenhetschef
Kerstin Lönn, tel: 08-5870 1117

Ansvariga läkare Avdelning 39 Nedre mag-tarmkanal 
Överläkare / sektionschef Dan Kornfeld
Överläkare Johan Dalén
Överläkare Erik Larsson
Biträdande överläkare Lars Granqvist
Biträdande överläkare Frida Lédel
Biträdande överläkare Richard Bernhoff
Ansvariga läkare Avdelning 39 Urologi                         
Överläkare / sektionschef Lars Häggarth