2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avdelning 38

Fax
08-5870 1986

Vårdenhetschef            
Kerstin Lönn

Operationssamordnare Kirurgi            
Tel: 08-5870 1049

Kontakt med läkare
Hemskrivna patienter som önskar kontakt med behandlande läkare ombeds ringa kirurgmottagningen för att få ett återbesök alternativt en telefontid.

På avdelning 38 finns 24 vårdplatser för akuta och elektiva patienter med sjukdomar i övre magtarmkanalen.

Vi utreder och behandlar patienter med matstrups-, magsäcks-, gall-, lever-, mjält- och bukspottkörtelsjukdomar, patienter med bråck samt patienter med fetma (obesitas).

Anhöriga - kontakt med avdelningen
Arbetsbelastningen är störst kl 07.00-10.00. Vi är därför tacksamma om patientförfrågan kan ske på annan tid. Bestäm gärna att en anhörig sköter kontakten med sjukhuset.

Kontakt med läkare
Hemskrivna patienter som önskar kontakt med behandlande läkare ombeds ringa kirurgmottagningen för att få ett återbesök alternativt en telefontid.

Dagordning på avd 38 
7.30-9.00 Frukost
11.30 Lunch
16.30 Middag

Måltiderna serveras i dagrummet. För sängliggande patienter serveras maten på rummet. Kaffe, te och kalla drycker finns under dagen i dagrummet.

Ronder
Förmiddagsrond på vardagar kl 8.30-11.00 och eftermiddagsrond kl 15.00-16.00. Helger: en rond om dagen.

Vårdenhetschef
Kerstin Lönn, tel: 08-5870 1117

Ansvariga läkare Avdelning 38
Överläkare / sektionschef  Carl-Eric Leijonmarck
Överläkare Niklas Heijbel
Överläkare Rikard Henricsson
Överläkare Leonid Margolin
Biträdande överläkare Marcus Holmberg
Biträdande överläkare Cecilia Billkvist Modin
Specialistläkare Magnus Konradsson
Specialistläkare Anna Leifler