2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avdelning 36

Fax
08-5870 1916

Vårdenhetschef
Kerstin Lönn
 

Avdelning 36 har 24 vårdplatser och är inriktad på framförallt kirurgisk akutvård

Här vårdas patienter med alla typer av kirurgiska åkommor som till exempel blindtarmsinflammationer, oklara bukdiagnoser, fickor på tarmen, gallsten, magblödningar och tarmvred.

Avdelningen har hög omsättning på patienter och den genomsnittliga vårdtiden är drygt två dygn. Personal och läkare är speciellt utbildade för att ta hand om akuta kirurgiska utredningar, behandlingar och operationer.

Kontakt med läkare
Hemskrivna patienter som önskar kontakt med behandlande läkare ombeds ringa kirurgmottagningen för att få ett återbesök alternativt en telefontid. 

Vårdenhetschef
Kerstin Lönn

Ansvariga läkare Avdelning 36 
Överläkare / sektionschef Magnus Boijsen
Överläkare Jonas Leo
Överläkare Ingemar Nilsson
Överläkare Henrik Åkesson
Överläkare Andreas Wladis
Biträdande överläkare Johan Wickbom
Specialistläkare Fariba Kamran