2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avdelning 35

På Avdelning 35 har vi fria besökstider.

Fax
08-5870 1977

Vårdenhetschef
Christina Järund


Sjukgymnastik
Tel: 08-5870 1521

Avdelning 35 är en ortopedisk vårdavdelning med 25 vårdplatser för akuta ortopediska operationer.