Avdelning 35

På Avdelning 35 har vi fria besökstider.

Fax
08-5870 1977

Vårdenhetschef
Christina Järund


Sjukgymnastik
Tel: 08-5870 1521

Avdelning 35 är en ortopedisk vårdavdelning med 25 vårdplatser för akuta ortopediska operationer.