2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avdelning 32 SIVA/NIMA

Besökstider avdelning 32 NIMA: 13.00-14.00 samt 17.00-18.00

Vi ber er att respektera besökstiderna då det är viktigt att våra patienter får vila.

Fax
08-5870 1914

Vårdenhetschef
Cathrine Lagerström-Björk
Tel: 08-5870 1155

Verksamhetschef
Ulrika Löfmark

SIVA/NIMA
Hus 30 Hiss A Plan 5

Karta över sjukhusområdet

Karta - hitta till oss

Avdelning 32 är en del av Neurologiska kliniken på Capio S:t Görans sjukhus. Här behandlas patienter med olika former av stroke, multipel skleros (MS), epilepsi, olika nervförtviningssjukdomar, t.ex. Parkinson, alzheimer, ALS samt olika former av huvudvärk och muskelsjukdomar. 

SIVA är en strokeintensivvårdsavdelning. Här utreds och behandlas de flesta strokepatienter under det akuta skedet av deras sjukdom. Vissa patienter behandlas med propplösande medel (s.k trombolys), en behandling som i många fall avsevärt kan minska utvecklingen av permanenta hjärnskador.

NIMA (Neurologisk intermediärvårdsavdelning) är till för patienter som är för sjuka för en vanlig vårdavdelning, men som inte behöver fullskalig intensivvård. Här vårdas ofta patienter som just avslutat längre och komplicerad intensivvård. Här vårdas även patienter som har ett utökat neurologiskt övervaknings- eller omvårdnadsbehov.

Till kliniken hör också Avdelning 33 NAVE som är en neurologisk akutvårdsenhet. Här utreds och akuta neurologiska tillstånd som stroke, men också kroniska neurologiska sjukdomar. Till Neurologiska kliniken ingår även en Neurologisk mottagning.

På Neurologiska kliniken arbetar vi efter så kallade lean-principer, i ett team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, och dietist samt dig som patient. Genom detta arbete ger vi en tryggare och effektivare vård och minskar kötider för de som behöver besöka oss.

Läs mer om lean-arbetet på Capio S:t Görans Sjukhus