2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avdelning 31/33 Hjärtsvikt

Fax
08-5870 1915

Avdelning 33
Tel: 08-5870 10 33

Vårdenhetschef
Magdalena Fröberg
Tel: 08-5870 1000

Bitr. vårdenhetschef 
Erika Malmquist
Tel: 08-5870 1000

Verksamhetschef
Annica Ahl

Flödesledare överläkare
Bengt Löfdahl

Avdelning 31/33 Hjärtsvikt består av 21 vårdplatser och är en medicinsk vårdavdelning med inriktning på hjärtsjukdomar.

Avdelningen är uppdelad på två våningsplan men har samma personal och inriktning. På plan 4 ligger avdelning 31 Hjärtsvikt som har 9 vårdplatser. På plan 5 finns avdelning 33 Hjärtsvikt som har 12 vårdplatser. På helgerna stänger de 12 platserna på plan 5 och då flyttas de patienter, som behöver stanna på sjukhuset över helgen, till plan 4. 

På avdelningarna vårdas huvudsakligen patienter med hjärtsvikt och vård efter hjärtinfarkt, men också för olika hjärtrytmrubbningar, hjärtutredningar och behandlingar. Här finns också möjlighet till telemetriövervakning, kontinuerlig övervakning av hjärtrytmen.

Avdelningarna är organiserade enligt teamvårdsmodellen. Det innebär att personalen är indelad i vårdlag om en sjuksköterska och en undersköterska. Varje par ansvarar för fyra till sex patienter. Vi arbetar med behovsstyrd rond. Detta innebär bla att vi rondar en patient i taget utifrån behov och när vi har fått beslutsunderlag tex undersökningssvar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar enligt lean principer och verktyg. All personal deltar i förbättringsarbetet och vi tar gärna emot förbättringsförslag från våra patienter. Vi sätter patientsäkerhet och kvalitet högt så syftet är att nå en så bra vård som möjligt med en god arbetsmiljö för personalen och bra vårdmiljö för våra patienter.

En dag på Avdelning 31/33 Svikt
07.00 Rapport till dagpersonal
07.00-9.00 Frukost
08.30-16.00 Rond
11.30-12.30 Lunch
13.00-15.30 Kaffe
16.30-18.00 Middag
18.30 Kaffe 

Alla måltider och kaffe serveras i dagrummet.