2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avdelning 22

Fax
08-5870 1983

Vårdenhetschef
Britt-Marie Odsvall
Tel: 08-5870 1000

Bitr vårdenhetschef

Anna Schröder
Tel: 08-5870 2525

Bitr vårdenhetschef
Helena Fridh
Tel: 08-5870 3063

Infektionsläkare
Kristina Rönnbäck
Tel: 08-5870 1000

 

Avdelning 22 är en vårdavdelning inriktad på infektionssjukdomar.

På avdelningen vårdas patienter med exempelvis lunginflammation, blodförgiftning, hudinfektioner och mag-tarminfektioner. Det finns 13 vårdplatser var av de flesta är enkelrum med egen toalett och dusch. Avdelningen har ett nära samarbete med avdelning 21 och personalen roterar enligt schema mellan avdelningarna. Avdelningen bemannas till skillnad från alla andra avdelningar vid kliniken av infektionsläkare och inte av internmedicinare.

En dag på Avdelning 22 
07.30-09.00 Frukost
11.30-12.00 Lunch
14.00-15.00 Eftermiddagskaffe
16.30-17.00 Middag
19.00-19.30 Kvällskaffe

Löpande under dagen pågår rondning och rondarbete. Undersökningar, provtagning och kontroller av bl a puls, blodtryck och temp sker efter behov.