2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avdelning 20

Avdelning 20 

Tel: 08-5870 3020

Vårdenhetschef
Kerstin Glockner

Bitr vårdenhetschef 

Magdalena Liedberg

Avdelning 20 är en medicinsk avdelning med 29 vårdplatser fördelade på specialiteterna gastroenterologi och hematologi samt lungmedicin.

Till de tre specialiteterna är överläkare och specialistkompetenta läkare knutna. Sjuksköterskor och undersköterskor alternerar mellan de tre specialiteterna. Inom avdelningen vårdas svårt sjuka patienter dygnet runt. Eftersom vården är av akutkaraktär är det svårt att förutse belastningen. De flesta patienterna kommer in via akuten, men viss planerad verksamhet finns.

Inom gastroenterologi-enheten vårdas fram för allt patienter med kroniskt inflammatoriska tarmsjukdomar, som ulcerös colit och Mb chron, men även patienter med kroniska leversjukdomar. På hematologienheten vårdas patienter med myelom, kroniska leukemier, maligna lymfom och myelodysplastiska syndrom. Inom lungenheten vårdas många patienten med KOL och annan respiratorisk insufficiens.

Avdelningen är organiserad enligt teamvårdsmodellen. Det innebär att personalen är indelad i vårdlag om en sjuksköterska och en undersköterska. Varje par ansvarar för sex patienter.

Vi som arbetar här svarar gärna på dina frågor.

En dag på Avdelning 20
08.00-09.00  Frukost 
09.00 Ronden startar
11.30-12.00 Lunch
14.00-15.00 Eftermiddagskaffe
16.30-17.00 Middag
19.00-19.30 Kvällskaffe

Alla måltider och kaffe serveras i första hand i dagrummet. Löpande under dagen sker provtagning och kontroller av bl.a. puls, blodtryck och temp.

Ansvariga chefer Avdelning 20
Vårdenhetschef Kerstin Glockner 
Överläkare / sektionschef Gunilla Wahlström