2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Frågor och svar

Till dig som besökt akutmottagningen.

Journalkopior
Du kan beställa kopior på din journal genom 1177 Vårdguidens e-tänster, brev eller fax. Läs mer om hur du beställer din journalkopior

Recept
Recept skickas vanligtvis elektroniskt till apoteket. Det betyder att du kan hämta medicinen på vilket apotek du vill. Vid behov av förnyat recept – kontakta din husläkare.

Sjukskrivning
Vid behov av förlängd sjukskrivning kontakta din vårdcentral eller husläkare.

Vid frågor kontakta klinikerna nedan:             
Ortopedi: 08-5870 1320
Kirurgi 08-5870 1350
Medicin: 08-5870 1398, telefontid: mån-fre kl. 10:00-11:30