2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Akutmottagningen

Fax
08-5870 1952

Vid akuta fall ring nödnummer 112.

Vårdenhetschef
Peter Jilmstad
Tel: 08-5870 2933

Medicinsk rådgivning
1177 Vårdguiden, tel: 1177.

Akutmottagningen är till för allvarliga, akuta sjukdoms- eller olycksfall.

Vi tar emot vuxna patienter med medicinska, kirurgiska eller ortopediska sjukdomstillstånd.

Om du inte är akut sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral. För rådgivning kan ringa telefon 1177, eller besök 1177 Vårdguidens hemsida. Vid akuta fall ring nödnummer 112.

Väntetid

Alla patienter som kommer in till akutmottagningen prioriteras efter hur svårt sjuka de är. Det går därför inte att säga på förhand hur länge du kan få vänta på akuten. Ibland kommer det in mycket svårt sjuka patienter som måste tas om hand omedelbart, du kan då få vänta lite längre.    

Så arbetar vi på akutmottagningen
Vi arbetar enligt en modell som heter "Team Triage". Målet med denna är att du som patient ska få en så snabb och professionell bedömning som möjligt. Läs mer om vårt flödesarbete.

Läs vidare