2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Akutvårdsavdelning/AVA 37

Eller enligt överenskommelse.

Fax
08-5870 1925

Vårdenhetschef
Eva Granberg
Tel: 08-5870 2808

 

AVA 37 är en akutvårdsavdelning med 24 vårdplatser.

Till akutvårdsavdelningen kommer patienter under hela dygnet från medicin-,
neurolog-, ortoped- och kirurgsektionerna från akutmottagningen. Vårdtiden
varierar från ett par timmar och upp till 48 timmar.