2019-06-18, 16:27

På grund av störningar i Tele2:s nät kan det vara svårt att nå vissa telefonnumer på sjukhuset per telefon. Felsökning och åtgärder pågår. 

Akutvårdsavdelning/AVA 37

Eller enligt överenskommelse.

Fax
08-5870 1925

Vårdenhetschef
Eva Granberg
Tel: 08-5870 2808

 

AVA 37 är en akutvårdsavdelning med 24 vårdplatser.

Till akutvårdsavdelningen kommer patienter under hela dygnet från medicin-,
neurolog-, ortoped- och kirurgsektionerna från akutmottagningen. Vårdtiden
varierar från ett par timmar och upp till 48 timmar.