Akutvårdsavdelning/AVA 37

Eller enligt överenskommelse.

Vårdenhetschef
Eva Granberg
Tel: 08-5870 2808

Biträdande Vårdenhetschef
Karolina Nilson
Tel: 08-5870 2889

AVA är en akutvårdsavdelning med 24 vårdplatser.

Till akutvårdsavdelningen kommer patienter under hela dygnet från medicin-,
neurolog-, ortoped- och kirurgsektionerna från akutmottagningen. Vårdtiden
varierar från ett par timmar och upp till 48 timmar.