Remittent

Capio S:t Görans Sjukhus erbjuder förutom tjänster som klinisk fysiologi, röntgen och medicinsk teknik även städ- och vårdstödstjänster samt avdelningsservice.

Reglerna för remisser skiljer sig mellan de olika mottagningarna på Capio S:t Görans Sjukhus.

Akutmottagningen
Till akutmottagningen behövs ingen remiss.

Fysiologiska kliniken
Remiss krävs för samtliga undersökningar.

Kirurgmottagningen
Remiss från husläkare/vårdcentral eller annan läkare. Det ger en bättre bakgrund så att besöket kan förberedas bättre med eventuell provtagning, röntgen- eller ultraljudsundersökning före besöket. På så sätt räcker det kanske med bara ett specialistbesök.

Medicinmottagningen
Remiss från husläkare/vårdcentral eller annan läkare. Det ger en bättre bakgrund så att besöket kan förberedas bättre med eventuell provtagning, röntgen- eller ultraljudsundersökning före besöket. På så sätt räcker det kanske med bara ett specialistbesök.

Ortopedmottagningen
Remiss från husläkare/vårdcentral eller annan läkare. Det ger en bättre bakgrund så att besöket kan förberedas bättre med eventuell provtagning, röntgen- eller ultraljudsundersökning före besöket. På så sätt räcker det kanske med bara ett specialistbesök.

Röntgen & labb
Remiss krävs för samtliga röntgenundersökningar.

Smärtkliniken
Remiss från husläkare/vårdcentral eller annan läkare. Remissen skickas per post till Smärtkliniken Capio S:t Görans sjukhus AB. 112 81 Stockholm. Vi önskar att remissen är kortfattad men ändå utförlig och innehåller: En sammanfattning om patientens hälsotillstånd och en riktad frågeställning.