ServiceGruppen

ServiceGruppens verksamhet har som mål att tillgodose Capio S:t Görans Sjukhus behov av servicefunktioner, samt fungera som stödverksamhet i sjukhusets arbete med att nå de övergripande målen med att bedriva hälso-och sjukvård på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. ServiceGruppen utför dessutom uppdrag till andra kunder på sjukhusområdet samt till andra enheter inom Capio koncernen.

Syftet med ServiceGruppens uppdrag är att vara en "resurs nära kunden" och tillsammans med kunderna utveckla verksamheten.