Kvalitetsredovisning 2015

Sedan 22 år har vi presenterat en årlig kvalitetsredovisning om hur och varför det vi gör på Capio S:t Görans Sjukhus skiljer sig från vårdens traditionella arbetssätt.

För mer information kontakta i första hand respektive verksamhet. För mer information om kvalitetsredovisningen ur sjukhusövergripande perspektiv, kontakta vårdutvecklare Anna Zerne på telefon: 08-5870 1000.