Parkering

Vid Capio S:t Görans Sjukhus ligger besöksparkeringen för patienter och anhöriga i anslutning till sjukhusets huvudentré.

Begränsade parkeringsmöjligheter

På St: Görans sjukhus bygger vi just nu det som ska bli en av Sveriges modernaste akutmottagningar. Byggnationen är en del i Stockholms läns landstings framtidsplan. S:t Görans sjukhus rustas för att möta vårdbehovet hos Stockholms växande befolkning. 

Delar av besöksparkeringen vid huvudentrén är därför avstängd på grund av byggarbetena på sjukhusområdet, vilket gör att det kan vara svårt att hitta en parkeringsplats vid ditt besök.

Vi rekommenderar därför dig som har möjlighet att använda alternativa färdmedel att nyttja dessa. Du kan åka buss eller T-bana till sjukhuset. Till sl.se färdplanerare

Information om parkering samt kartor över parkeringsplatser.

Parkeringsavgifter
Avgiften för parkeringen är 18 kr/timme dygnet runt i max 3 timmar. Betalning kan ske med mynt, vissa bensinkort och American Express.

Kontrollavgift / böter

  • Bestridande av och frågor rörande parkeringsböter för personal och besökande sänds skriftligen till: Q-Park AB, Box 1804, 751 48 Uppsala eller e-post. Önskemål om avskrivning av p-böter ska meddelas snarast. P-bot äldre än 30 dagar avskrives ej!
  • Patienter och besökare som blivit kvarhållna, omedelbart inlagda eller genom detta erhållit parkeringsböter, bestrider p-boten personligen eller genom ombud till:
    Förvaltare Filippa Alm, mobil 070-002 82 85.
    Driftledare Jonas Hagsten, mobil 070-001 16 01.
  • Ett intyg från vårdgivande enhet om orsak till kvarhållandet ska då alltid medtas.