Gastroenterologimottagningen

Gastroenterelogimottagningen är en specialistmottagning som utreder och behandlar sjukdomar i mage-tarm samt lever.

Vi utreder och behandlar bland annat:

  • Ulcerös Colit
  • Mb Crohn
  • Mikroskopisk Colit
  • Autoimmun Hepatit
  • Oklara rubbningar i mage-tarm samt lever 

Specialister och ST-läkare inom Gastroenterologi/Hepatologi är knutna till mottagningen.

Information till remittenter: 

  • Vid blödningsanemi bör patient remitteras till lämplig specialistmottagning utifrån blödningskälla, till exempel gynekolog vid misstänkt menorrhagi. Vi tar inte emot outredda patienter med oklar blödningskälla, primär utredning av dessa bör kunna ske inom primärvården.
  • Innan remiss skickas bör patienten har genomgått grundläggande utredning i primärvård, se VISS.