Endokrint centrum

Endokrint Centrum är specialistmottagning för patienter med diabetes, sköldkörtelsjukdomar och andra hormonella rubbningar.

Vi utreder och behandlar bland annat:

  • Diabetes, i första hand typ I.
  • Thyreoidearubbningar.
  • Utredningar och behandlingar av andra endokrina sjukdomar/rubbningar.
  • Endokrina behandlingar vid behov.

Det finns även en diabetesdagvårdsavdelning för patienter med nydiagnostiserad typ 1-diabetes och med typ 2-diabetes som har en otillfredsställande metabol kontroll. Till Endokrint Centrum hör även en fotmottagning för diabetespatienter med fotsår. 

Information till remittenter:

  • Innan remiss skickas bör patienten har genomgått grundläggande utredning i primärvård.
  • Genom ett samarbete med Karolinska skickas viss högspecialiserad endokrinologi dit. Om diagnosen är fastställd och det råder oklarhet huruvida patienten skall remitteras direkt till Karolinska för högspecialiserad vård rekommenderas kontakt med vår endokrinologkonsult som nås vardagar kontorstid via växeln på telefon 08-5870 1000.