Avdelning 55 MAVA

Eller enligt överenskommelse

Fax
08-5870 1975

Vårdenhetschef
Mona Joffsvik

Gå rakt fram genom Huvudentrén mot Hiss C. På vänster sida ligger Avdelning 55 MAVA. 

Avdelning 55 MAVA är en akutmedicinsk vårdavdelning med 8 vårdplatser. Här finns även en bröstsmärteenhet (BSE) med 4 vårdplatser.

Patienter med symtom som snabbt behöver utredas eller övervakas läggs in direkt från akutmottagningen på MAVA 55. De vanligaste orsakerna till inläggning är besvär från hjärttrakten. Exempel på detta är hjärtklappning, bröstsmärtor och andfåddhet. Andra orsaker kan vara infektioner, diabetes mellitus, kramper, förgiftningar och akut försämring av kroniska luftrörsbesvär.

På MAVA 50 finns möjlighet till EKG-övervakning som gör att hjärtrytmrubbningar upptäcks och kan behandlas.

På avdelningen inryms även en modern bröstsmärteenhet med fyra vårdplatser där man tidigt bekräftar eller utesluter förträngningar i hjärtats kranskärl. Detta görs genom kontinuerlig EKG-övervakning samt analys av hjärtskademarkörer genom blodprovstagning. På avdelningen kan arbetsprov och hjärtultraljud utföras av hjärtspecialist under vårdtiden.