Avdelning 31

Fax
08-5870 1915

Vårdenhetschef
Ritva Carlsson
Tel: 08-5870 1000

Bitr. vårdenhetschef 
Linda Nyström 
Tel: 08-5870 1000

Sektionschef
Annica Ahl

Flödesledare överläkare
Bengt Löfdahl

Avdelning 31 består av 21 vårdplatser och är en medicinsk vårdavdelning med inriktning på hjärtsjukdomar.

På avdelningen vårdas huvudsakligen patienter med hjärtsvikt och vård efter hjärtinfarkt, men också för olika hjärtrytmrubbningar, hjärtutredningar och behandlingar. Här finns också möjlighet till telemetriövervakning, kontinuerlig övervakning av hjärtrytmen.

Avdelningen är organiserad enligt teamvårdsmodellen. Det innebär att personalen är indelad i vårdlag om en sjuksköterska och en undersköterska. Varje par ansvarar för fyra patienter. Vi arbetar med behovsstyrd rond. Detta innebär bla att vi rondar en patient i taget utifrån behov och när vi har fått beslutsunderlag tex undersökningssvar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar enligt lean principer och verktyg. All personal deltar i förbättringsarbetet och vi tar gärna emot förbättringsförslag från våra patienter. Vi sätter patientsäkerhet och kvalitet högt så syftet är att nå en så bra vård som möjligt med en god arbetsmiljö för personalen och bra vårdmiljö för våra patienter.

En dag på Avdelning 31/33 Svikt
07.00 Rapport till dagpersonal
07.00-9.00 Frukost
08.30-16.00 Rond
11.30-12.30 Lunch
13.00-15.30 Kaffe
16.30-18.00 Middag
18.30 Kaffe 

Alla måltider och kaffe serveras i dagrummet.